Subcategories

Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Posted By: Jeembo
Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk by L. Abraham-Inpijn
Dutch | 2016 | ISBN: 9036805414 | 132 Pages | PDF | 4.4 MB

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt.

The Japanese Writing System: Challenges, Strategies and Self-Regulation for Learning Kanji

Posted By: arundhati
The Japanese Writing System: Challenges, Strategies and Self-Regulation for Learning Kanji

Heath Rose, "The Japanese Writing System: Challenges, Strategies and Self-Regulation for Learning Kanji"
2017 | ISBN-10: 1783098147, 1783098155 | 208 pages | PDF | 2MB

De platformsamenleving: strijd om publieke waarden in een online wereld

Posted By: lengen
De platformsamenleving: strijd om publieke waarden in een online wereld

De platformsamenleving: strijd om publieke waarden in een online wereld von José Van Dijck
Niederländisch | 15. Nov. 2016 | ISBN: 9462984611 | 181 Seiten | PDF | 2 MB

Dit boek is het resultaat van een project dat in 2013 begon onder de titel ‘Sociale media en de transformatie van de publieke ruimte’. Dit samenwerkingsproject tussen mediawetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gesteund en mogelijk gemaakt door het ‘Over Grenzen’-programma van de KNAW.

Sociale (on)zekerheid: de voorziene toekomst

Posted By: lengen
Sociale (on)zekerheid: de voorziene toekomst

Sociale (on)zekerheid: de voorziene toekomst von Peter Van Lieshout
Niederländisch | 10. Nov. 2016 | ISBN: 9462984603 | 239 Seiten | PDF | 2 MB

Lang ging het debat over de toekomst van de sociale zekerheid vooral over de vraag wat er aan technische aanpassingen aan het stelsel aangebracht moeten worden. Inmiddels dienen zich twee fundamentelere vragen aan. Allereerst lijkt het stelsel niet meer per definitie sociale zekerheid te bieden omdat het idee over wat zekerheid is, zelf aan verandering onderhevig is: inkomenscompensatie is niet per definitie de hoogste vorm van zekerheid.

Haalt de universiteit 2040?: een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen

Posted By: lengen
Haalt de universiteit 2040?: een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen

Haalt de universiteit 2040?: een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen von Bert van der Zwaan
Niederländisch | 17. Nov. 2016 | ISBN: 9462984158 | 223 Seiten | PDF | 2 MB

De universiteit is een van de oudste instituten ter wereld, na achthonderd jaar nog steeds levend en vitaal, waar vele andere instituten ten onder gingen. De universiteit lijkt zelfs te floreren: ook in Nederland neemt het aantal studenten nog steeds toe, het onderzoek staat hoog aangeschreven en de resultaten van de Nederlandse universiteiten zijn indrukwekkend – zeker als de schaal van het land meegewogen wordt.

Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?

Posted By: lengen
Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?

Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? von Paul de Beer
Niederländisch | 15. Juni 2016 | ISBN: 9462983399 | 255 Seiten | PDF | 3 MB

‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.’ Tot nog niet zo lang geleden was dit een gangbare en nogal defaitistische opvatting in brede lagen van de Nederlandse samenleving. Hoe anders was in dezelfde tijd het sentiment in de Verenigde Staten.

Duurzame Geesteswetenschappen (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Duurzame Geesteswetenschappen (Dutch Edition)

by Frits van Oostrom
Dutch | Dec. 12, 2008 | ISBN: 9089641017 | 69 Pages | PDF | 5 MB

Creëer een substantieel extra budget Geesteswetenschappen waarop faculteiten een beroep kunnen doen op basis van een overtuigend toekomstplan. Stel een regieorgaan in dat de voorstellen toetst. Versterk de kansen op tweede geldstroomonderzoek voor geesteswetenschappers. En ontwikkel een adequate kwaliteitsbeoordeling voor hun prestaties.

Klimaatstrategie - Tussen Ambitie En Realisme (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Klimaatstrategie - Tussen Ambitie En Realisme (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Klimaatstrategie - Tussen Ambitie En Realisme (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | June 22, 2006 | ISBN: 9053568689 | 348 Pages | PDF | 4 MB

Het klimaat is aan het veranderen. Het zal in de komende eeuwen op aarde warmer worden en dat heeft lokaal sterk uiteenlopende gevolgen. Die mondiale klimaatverandering wordt ten minste deels door de mens veroorzaakt, namelijk door de uitstoot van broeikasgassen.

Terra Incognita: globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid

Posted By: lengen
Terra Incognita: globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid

Terra Incognita: globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid von Peter Tom Jones
Niederländisch | 7. Apr. 2006 | ISBN: 9038209010 | 671 Seiten | PDF | 4 MB

Ondanks alle goedbedoelde initiatieven om ‘duurzame ontwikkeling’ na te streven, gaat het gestaag bergaf met de gezondheid van planeet Aarde. Het Noorden heeft de wereld meegezogen in een uiterst verleidelijk maar onduurzaam ontwikkelingsmodel.

Een tweede paspoort (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Een tweede paspoort (Dutch Edition)

Een tweede paspoort (Dutch Edition) by Betty de HART000000
Dutch | Sep. 10, 2012 | ISBN: 908964444X | 346 Pages | PDF | 5 MB

Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat. De HART000000 laat in deze historische en internationaal vergelijkende studie zien dat dergelijke debatten niet uniek zijn voor deze tijd, noch voor Nederland.

Learn to Read Latin

Posted By: arundhati
Learn to Read Latin

Andrew Keller, Stephanie Russell, "Learn to Read Latin"
2004 | ISBN-10: 0300102151 | 600 pages | PDF | 16 MB

Commentaries, Catenae and Biblical Tradition (Texts and Studies) (Multilingual Edition)

Posted By: lengen
Commentaries, Catenae and Biblical Tradition (Texts and Studies) (Multilingual Edition)

Commentaries, Catenae and Biblical Tradition (Texts and Studies) (Multilingual Edition) by H. A. G. Houghton
Multilingual | Mar. 1, 2016 | ISBN: 1463205767 | 375 Pages | PDF | 7 MB

In 2011, the European Research Council awarded Dr Hugh Houghton a Starting Grant to lead a five-year project investigating the earliest commentaries on Paul as sources for the biblical text. This project, known by its acronym COMPAUL, was intended to build on Dr Houghton’s doctoral work analysing Augustine’s gospel citations.

De verzorgingsstaat herwogen: over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden (WRR Rapporten, Band 76)

Posted By: lengen
De verzorgingsstaat herwogen: over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden (WRR Rapporten, Band 76)

De verzorgingsstaat herwogen: over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden
Niederländisch | 1. Juli 2006| ISBN: 905356926X | 285 Seiten | PDF | 2 MB

In het rapport over de toekomst van de verzorgingsstaat maakt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een analyse van de motieven die ten grondslag liggen aan de Nederlandse verzorgingsstaat, hoe we die moeten wegen, en hoe we die moeten bijsturen in het licht van de 'grote' ontwikkelingen die nu en in de naaste toekomst spelen: vergrijzing, kennisintensivering, individualisering van de burger en globalisering van de economie.

Viver em Paz Para Morrer em Paz

Posted By: Willson
Viver em Paz Para Morrer em Paz

Mario Sergio Cortella, "Viver em Paz Para Morrer em Paz"
Portuguese | 2017 | ISBN: 8542209761 | 113 pages | AZW3 | 0.6 MB

Mastering Arabic Vocabulary: For Intermediate to Advanced Learners of Modern Standard Arabic

Posted By: arundhati
Mastering Arabic Vocabulary: For Intermediate to Advanced Learners of Modern Standard Arabic

Nadia R. Sirhan, "Mastering Arabic Vocabulary: For Intermediate to Advanced Learners of Modern Standard Arabic"
2017 | ISBN-10: 1138942804, 1138942812 | 516 pages | PDF, EPUB | 2 + 2 MB