Türk Yurdu - Ocak 2018

Posted By: Pulitzer
Türk Yurdu - Ocak 2018

Türk Yurdu - Ocak 2018
Turkish | 100 pages | True PDF | 11.0 MB


Türkiye son dönemlerde ciddi bir beka problemi yaşıyor. Bunun en somut göstergelerinden biri, şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimini öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirdiğimizde nasıl bir tehlike içinde kaldığımızı görürüz. Her ne kadar Cumhuriyet’i ilan ederek millî devlet olduğumuzu düşünsek de yurttaşlarımıza yeterince millî bilinç veremediğimiz ortada. Bir dönem Marksizm ile zihinleri ele geçirilmiş kozmopolit ve vatansız gruplar türedi ve uzun süre ülkemize zarar verdiler. PKK terör örgütünü doğuran ve besleyen bu zümreydi. Sonra insanların dinî duygularını kullanarak kozmopolit ve vatansız başka gruplar türedi. Bu gruplar, sözde dindar görünseler de beslendikleri dinî kaynaklar, mensuplarını Türklüğe ve Türk vatanına yabancılaştırdı. Bunlar içerden milletin gücünü tüketirken dışarıdan gelen tehlikeler de gittikçe arttı. Özellikle küreselleşme sürecinde Türklerin yükseldiği fark edilen potansiyel gücü bu manevraları artırdı. Orta Doğu’da başlatılan kargaşa ile Türkiye âdeta kuşatılma sürecine girdi. Âdeta 100 yıl önceki tarihi yaşamaya başladık. Türkiye, uzun yıllardan sonra çok ciddi bir tehdit ve tehlike altında kaldığını hissetti. Türk Ocakları olarak bu hissiyatı bilimsel boyutta tartışmak üzere düzenlediğimiz panelin konuşmalarını, dergimizin sayfalarına taşıyarak geniş kitlelerle paylaşmak istedik. Bu sayımızda ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

More issues archive